Các điều khoản và điều kiện

Chào mừng bạn tới thăm trang thông tin điện tử (website) gọi là "Western Ford"  tại địa chỉ 530 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh. Bạn hãy tin tưởng rằng chúng tôi luôn cố gắng hết mình để đảm bảo bí mật thông tin cá nhân của bạn.  Lưu lượng và thể loại thông tin tiếp nhận phụ thuộc vào việc bạn sử dụng trang thông tin điện tử  của chúng tôi như thế nào. Thông tin có thể sẽ được lưu lại và sử dụng để tăng cường hơn nữa  quan hệ của chúng tôi với bạn Mời bạn hãy dành ít phút đọc Chính sách bảo mật của  chúng tôi để tìm hiểu xem thông tin được sử dụng như thế nào và các biện pháp cụ thể  mà Western Ford  áp dụng nhằm bảo vệ thông tin cá nhân cho bạn. Phần này nêu rõ  các chính sách của Western Ford trong việc xử lí những thông tin mà chúng tôi nhận  được từ bạn, thông qua việc bạn vào thăm trang thông tin điện tử Western Ford. 

Giới hạn thẩm quyền truy cập

Trang thông tin điện tử này do Western Ford cung cấp và chỉ được dùng vào các mục đích thông tin. Sử dụng hoặc tải về các dữ liệu có trong trang thông tin điện tử này nghĩa là bạn đã đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện được nêu lên trong bản Chính sách bảo mật này của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện ấy, bạn không nên sử dụng hoặc tải các tài liệu về từ trang thông tin điện tử này.  Nếu bạn chấp nhận tuân thủ các điều khoản và điều kiện đặt ra trong bản Chính sách bảo mật này, Western Ford sẽ cho bạn quyền truy cập nhất định và sử dụng trang thông tin điện tử cùng với các thông tin, hình ảnh và các đoạn trích, v.v.... Bạn phải cam kết không làm gián đoạn hoặc có ý định làm gián đoạn việc điều hành trang thông tin điện tử này dưới bất cứ hình thức nào.  Western Ford trao quyền giúp bạn xem xét và tải về các tài liệu tại trang thông tin điện tử này theo nhu cầu cá nhân, nhưng bạn cần cam kết không được sử dụng với mục đích thương mại. Quyền hạn này cũng không đồng nghĩa với việc chuyển giao quyền sở hữu những tài liệu hay các bản sao và phải tuân thủ những giới hạn sau đây:

Showroom 360